Vinnuveitandi

Mímir

Starfsheiti

Verkefnastjóri fræðslu og þróunar náms - Mímir

Starfshlutfall

100%

Frestur

31.01.2022

Starfslýsing

Vilt þú tilheyra öflugu teymi? Mímir leitar að verkefnastjórum í fullt starf. Leitað er að sjálfstæðum, samstarfsfúsum og lausnamiðuðum aðilum með brennandi áhuga á fræðslu og þjálfun fullorðinna á vinnumarkaði. Hugmyndaauðgi og hæfileikar til samstarfs er lykilatriði.

Verkefnastjóri fræðslu og þróunar náms

Mímir óskar eftir að ráða starfsmann til að leiða og vinna að fjölbreyttum verkefnum á sviði fullorðinsfræðslu. Verkefnastjórinn sinnir fjölbreyttu og líflegu starfi, sér m.a. um skipulag náms og þróun nýrra námskeiða, samskipti við nemendur og kennara, hæfni- og færnigreiningar starfa og er í miklum samskiptum við atvinnulífið til að kynna starfsemi Mímis.

Starfssvið/helstu verkefni

 • Dagleg umsjón og verkefnastýring námskeiða og/eða námsbrauta samkvæmt gæðakerfi Mímis.
 • Skipulagning,utanumhald og umsjón fræðslu og námskeiða í mismunandi formi, þ.e. bæði staðbunda fræðslu og fjarkennslu.
 • Þarfagreining og þróun nýrra námskeiða á ýmsum sviðum.
 • Þátttaka í teymisvinnu og þróunarverkefnum.
 • Ýmis konar kynningar og þróun fræðsluúrræða í samstarfi við atvinnulífið.
 • Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking og reynsla af fræðslustarfi er kostur.
 • Góð færni til að nota hugbúnað og kerfi sem tengjast kennslu og námskeiðahaldi.
 • Geta til að skipuleggja nám/fræðslu og meta árangur.
 • Þekking á framhaldsfræðslukerfinu og/eða starfi símenntunarmiðstöðva er kostur.
 • Miklir hæfileikar til samskipta og samstarfs og geta til að starfa sjálfstætt og í teymi.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Önnur tungumálakunnátta er kostur, ekki skilyrði.

Mímir-símenntun

Mímir er fræðslufyrirtæki sem starfar á sviði framhaldsfræðslu og starfsmenntunar. Meginmarkmið Mímis er að skapa tækifæri til náms fyrir fólk með stutta formlega skólagöngu og hvetja fólk á vinnumarkaði til símenntunar og starfsþróunar. Annað meginmarkmið er að bjóða upp á fjölbreytta kennslu í íslensku sem öðru máli, sem og tungumálanámskeið. Skipulag námsins tekur mið af þörfum vinnandi fólks og atvinnulífsins hverju sinni. Vefsíða Mímis: mimir.is

Öll starfsemi Mímis byggir á teymishugsun þar sem samvinna, fagmennska og framsækni í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Við hvetjum öll kyn til að sækja um.

Nánari upplýsingar:

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
 • Þekking og reynsla af fræðslustarfi er kostur.
 • Góð færni til að nota hugbúnað og kerfi sem tengjast kennslu og námskeiðahaldi.
 • Geta til að skipuleggja nám/fræðslu og meta árangur.
 • Þekking á framhaldsfræðslukerfinu og/eða starfi símenntunarmiðstöðva er kostur.
 • Miklir hæfileikar til samskipta og samstarfs og geta til að starfa sjálfstætt og í teymi.
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Önnur tungumálakunnátta er kostur, ekki skilyrði.


Sækja um starf