Vinnuveitandi

Mímir

Starfsheiti

Verkefnastjóri kynningar- og markaðsmála - Mímir

Starfshlutfall

100%

Frestur

31.01.2022

Starfslýsing

Vilt þú tilheyra öflugu teymi? Mímir leitar að verkefnastjórum í fullt starf. Leitað er að sjálfstæðum, samstarfsfúsum og lausnamiðuðum aðilum með brennandi áhuga á fræðslu og þjálfun fullorðinna á vinnumarkaði. Hugmyndaauðgi og hæfileikar til samstarfs er lykilatriði.

Verkefnastjóri kynningar- og markaðsmála

Mímir óskar eftir að ráða öflugan einstakling til að sinna starfi verkefnastjóra með áherslu á kynningar- og markaðsmál. Verkefnastjórinn sinnir fjölbreyttu og líflegu starfi, sér m.a. um textagerð fyrir vef fyrirtækisins, þróun vefsins auk umsjónar með samfélagsmiðlum, greinir markhópa og sinnir útgáfumálum tekur þátt í þróun náms og er í miklum samskiptum við atvinnulífið til að kynna starfsemi Mímis.

Starfssvið/helstu verkefni:

 • Kynningarstarf og yfirumsjón með vefsíðu, útgáfu veffréttabréfs og samfélagsmiðlum.
 • Upplýsingagjöf og samskipti við þátttakendur, stofnanir og hagsmunaaðila.
 • Sölu- og markaðsstarf og umsjón með útgáfu kynningarefnis.
 • Þátttaka í þróun námsframboðs og fræðslu tengdra verkefna.
 • Umsjón með skipulagningu viðburða á vegum Mímis.
 • Önnur tilfallandi verkefni.

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði kennslu, ráðgjafar, miðlunar, markaðsfræði og/eða upplýsingatækni.
 • Starfsreynsla af sambærilegum verkefnum æskileg.
 • Þekking á fullorðinsfræðslu og íslenskum vinnumarkaði er kostur.
 • Mjög góð tölvukunnátta, þekking á vefvinnslu og miðlunar efnis á rafrænan máta.
 • Mjög gott vald á íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Gott vald á ensku, önnur erlend tungumál eru kostur.
 • Nákvæmni, sjálfstæði, frumkvæði og geta til að fylgja verkefnum eftir.
 • Hugmyndaauðgi og mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni.

Mímir-símenntun

Mímir er fræðslufyrirtæki sem starfar á sviði framhaldsfræðslu og starfsmenntunar. Meginmarkmið Mímis er að skapa tækifæri til náms fyrir fólk með stutta formlega skólagöngu og hvetja fólk á vinnumarkaði til símenntunar og starfsþróunar. Annað meginmarkmið er að bjóða upp á fjölbreytta kennslu í íslensku sem öðru máli, sem og tungumálanámskeið. Skipulag námsins tekur mið af þörfum vinnandi fólks og atvinnulífsins hverju sinni. Vefsíða Mímis: mimir.is

Öll starfsemi Mímis byggir á teymishugsun þar sem samvinna, fagmennska og framsækni í sterkri liðsheild eru grundvallaratriði. Við hvetjum öll kyn til að sækja um.

Nánari upplýsingar:

Inga S. Arnardóttir, inga@hagvangur.is

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði kennslu, ráðgjafar, miðlunar, markaðsfræði og/eða upplýsingatækni.
 • Starfsreynsla af sambærilegum verkefnum æskileg.
 • Þekking á fullorðinsfræðslu og íslenskum vinnumarkaði er kostur.
 • Mjög góð tölvukunnátta, þekking á vefvinnslu og miðlunar efnis á rafrænan máta.
 • Mjög gott vald á íslensku og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.
 • Gott vald á ensku, önnur erlend tungumál eru kostur.
 • Nákvæmni, sjálfstæði, frumkvæði og geta til að fylgja verkefnum eftir.
 • Hugmyndaauðgi og mjög góð samstarfs- og samskiptahæfni.


Sækja um starf