Vinnuveitandi

Landspítali / Sjúkrahúsið á Akureyri

Starfsheiti

Sérnámsstöður í geðlækningum – Sérnámsstöður lækna á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri

Starfshlutfall

100%

Frestur

29.09.2023

Starfslýsing

Lausar eru til umsóknar sérnámsstöður í geðlækningum. Fyrri hluti námsins eru 2 ár þar sem farið er yfir grunnatriði sérgreinar. Seinni hluti námsins eru 3 ár þar sem viðbótarþjálfun og aukin sérþekking fer fram. Sérnámið byggir á norskum og breskum marklýsingum og er framgangsmat unnið samkvæmt þeirra forskrift. Sérnám fer fram á Landspítala, Sjúkrahúsinu á Akureyri og geðheilsuteymi heilsugæslunnar.

Starfshlutfall er 100% eða samkvæmt samkomulagi. Upphafsdagur ráðningar er 27. febrúar 2024 en þann dag er móttökudagur, annars getur upphaf starfs verið samkvæmt samkomulagi við kennslustjóra.

Sérnám fer að mestu leyti fram á Landspítala en einnig á Sjúkrahúsinu á Akureyri í flestum greinum. Ef samvinna hefur verið staðfest milli LSH og SAk um sérnám í viðkomandi sérgrein er gert ráð fyrir að sérnámslæknar vinni á báðum stöðum nema sérstakar aðstæður leyfi það ekki.

Sérnám í læknisfræði á Íslandi hefur þróast hratt á undanförnum árum. Nú er veitt sérnám í flestum grunngreinum lækninga á Íslandi í samræmi við alþjóðleg gæðaviðmið. Sérnám lækna hefur mikilvæga þýðingu fyrir framþróun lækninga, gæði og öryggi þjónustu við sjúklinga.

Doktorsnám er nú mögulegt samhliða klínísku sérnámi. Ef fyrir liggur samþykkt rannsóknaráætlun fyrir doktorsnám getur umsækjandi sótt um slíka stöðu. Að jafnaði væri þá um 50% ráðningu við Landspítala að ræða eða eftir samkomulagi og klínískt sérnám lengt sem því nemur og í samræmi við reglugerð 856/2023. Taka skal óskir um slíkt sérstaklega fram í athugasemdum við umsókn og í kynningarbréfi.

Sjá kynningarmyndband.

*Further information for applicants who do not speak Icelandic or have an Icelandic medical licence.

Sjá almennt kynningarmyndband um sérnám í læknisfræði, upplýsingar um sérnám á Landspítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Vinna og nám á bráðadeild, dag- og göngudeildum, legudeildum ásamt vaktþjónustu undir handleiðslu sérfræðilækna
 • Þátttaka í ráðgjafaþjónustu undir handleiðslu sérfræðilækna
 • Kennsla lækna í sérnámsgrunni, læknanema og annarra fagstétta heilbrigðisstarfsfólks
 • Þátttaka í gæða- og vísindavinnu
 • Sérnámslæknir ber sjálfur ábyrgð á fullri þátttöku í öllum þáttum sérnáms og skrásetningu þess í samræmi við marklýsingu og skráningarkerfi
 • Framgangur milli námsára er ákvarðaður með árlegu framvindumati og er launasetning í samræmi við staðfesta framvindu
 • Þátttaka í fræðslu og hermikennslu

Hæfniskröfur

 • Hafa lokið sérnámsgrunni eða sambærilegu starfsnámi við upphaf sérnáms*Íslenskt lækningaleyfi eða uppfylla skilyrði til þess*
 • Áhugi á að starfa við viðkomandi sérgrein
 • Lágmarkskunnátta í íslensku, nema samkomulag sé um annað
 • Fyrri starfsreynsla, reynsla af vísinda-, umbóta- og gæðastörfum æskileg
 • Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
 • Jákvæðni, sveigjanleiki og lipurð í samskiptum
 • Áreiðanleiki, stundvísi og árangursmiðað viðhorf

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Læknafélag Íslands hafa gert.

Í umsóknarformið skal skrá inn upplýsingar um:

Fyrri störf, menntun og hæfni Félagsstörf Mögulega umsagnaraðila

Nauðsynleg fylgiskjöl:

Vottað afrit af prófskírteinum og starfsleyfum. Tilgreind reynsla af kennslu, vísindavinnu og stjórnunarstörfum ásamt yfirliti yfir birtar vísindagreinar (eða í ritrýni) sem umsækjandi er höfundur að. Kynningarbréf með persónulegum markmiðum umsækjenda varðandi starfið auk rökstuðnings fyrir hæfni. Staðfestingu um áætluð lok sérnámsgrunns ef því er ekki nú þegar lokið. Ákvörðun um ráðningu byggist á innsendum gögnum og viðtölum eftir því sem við á. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali áskilur sér rétt til að falla frá áformum um ráðningu eða ráða fleiri en einn á grundvelli auglýsingar þessarar.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Sjúkrahúsið á Akureyri veitir almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu, þar sem áhersla er lögð á bráðaþjónustu og helstu sérgreinameðferðir. Sjúkrahúsið er kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem leggur metnað sinn í kennslu og rannsóknir í heilbrigðisvísindum. Sjúkrahúsið á Akureyri leggur áherslu á samvinnu við heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni, tekur þátt í uppbyggingu heilbrigðisþjónustu á landsvísu og er miðstöð læknisfræðilegrar þjónustu sjúkraflugs í landinu.¿

       Starfsmerkingar: Heilbrigðisþjónusta, sérnámslæknir, læknir með lækningaleyfi

Starfshlutfall er 100%

Umsóknarfrestur er til og með 29.09.2023

Nánari upplýsingar veitir

Guðrún Dóra Bjarnadóttir, kennslustjóri

Gunnar Thorarensen, yfirlæknir sérnámsSækja um starf